About

Born in Køge in Denmark, I live in France since 1991. As a buildingPainter, I also practice artistic painting. During many trips, this form of expression was for me a means of sharing and exchange through meetings. Today, I use all these experiences to create a poetic universe. Between elves, chickens, sculptures, paintings and sewing each creation is for me a piece of travel, of dream. This is Karina's Workshop.

Født i Danmark i køge. Har boet i Frankrig siden 1991.Udlært og arbejdet som bygningsmaler, praktiser også kunstneriske maleri og andre muglige former for kreativite udtryk.Under mine rejser har jeg haft muglighed for at dele og udveklse mit kunstnerisk udtryk.Og idag bruger jeg alle disse oplevelser til at skabe et poetisk univers.Mellem elfer ,feer,høns,skulpturer,malerier,sytøj og strik som hver er en skabelse af et stykke drøm fra mine rejser.....Dette er Karinas værksted.

Née a Køge au Danemark, je vis en France depuis 1991. Peintre en bâtiment de formation, je pratique également la peinture artistique. Lors de nombreux voyages, cette forme d’expression a été pour moi un moyen de partage et d’échange au travers de rencontres. Aujourd’hui, je mets à profit toutes ces expériences pour créer un univers poétique. Entre elfes, poules, sculptures, peintures et coutures, chaque création est pour moi un morceau de voyage, de rêve. C’est L’Atelier de Karina.